Proza

Dwa lata w Phenianie, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2013

Hostel Nomadów, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2017

Poezja

Commodore 64, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2005

Elegia dla Iana Curtisa, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2010

Kutabuk, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Literaturoznawstwo

Trzy miasta, trzy pokolenia, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2006

Szlifibruki i flaneurzy, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

Konfesja i tradycja, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Challenger: metamorfozy poety w twórczości Krzysztofa Karaska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021

Redakcja monografii naukowych

O Gdańsku literackim 1945-2015 : Archeologie miejsca, palimpsesty historii, red. J. Mosakowski, B. Dąbrowski, R. Młynarczyk, A. Nowaczewski, Gdańsk 2018.

Sopot w literaturze: literatura w Sopocie, red. J. Mosakowski, A. Nowaczewski, S. Pavlenko, R. Młynarczyk, Gdańsk 2019.

Artykuły naukowe

Pomiędzy ulicą a katedrą. Młoda literatura Wybrzeża wobec rzeczywistości III RP [w:] Literatura Wybrzeża po 1980, red. T. Arendt i K. Turo, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2004. 

Gdańskie problemy z tożsamością, czyli wstęp do prozy korzennej, „Dyskurs” 2005, nr 1.

Metropolia bez centrum. Trójmiejskie mity przestrzenne w literaturze współczesnej [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, red. A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2005. 

Pamięć i ulica [w:] Powracając do Różewicza, red. Z. Majchrowski, M. Żółkoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006. 

Ulica bruLionu [w:] Polska poezja i proza po 1989 roku wobec tradycji, red, A. Główczewski, M. Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.

Przez konkret do mitu [w:] Księga Janion, red. Z. Majchrowski, S. Rosiek, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007. Pierwodruk: „Przegląd Polityczny” nr 79-80 [2006].

Literacki mit Gdańska po 1945 roku [w:] Baltiskiy region: mif v yazyke i kulture, red. A.  Berestreva, Izdatyel’stvo Rossiyskogo Gosudastvennogo Universiteta im. Immanuila Kanta, Kaliningrad 2010.

Wokół gawędy o spóźnionej miłości [w:] Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. J.M. Ruszar, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

Poeta chuligan. Wojciech Wencel jako kibic Arki Gdynia [w:] Pisarze wobec futbolu Negacje – Irytacje – Fascynacje, red. L. Giemza, Norbertinum, Lublin 2012.

Stanisława Barańczaka wiersz przeciwko porcelanie [w:] Sztuka interpretacji. Poezja polska XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G.B. Tomaszewska,Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2014.

Czarna skrzynka zwana poezją. Trzej poeci wobec katastrofy smoleńskiej [w:] Nowa poezja polska wobec tradycji, red. S. Buryła, M. Flakowicz-Szczyrba, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2015.

Przesłanie rozbitka. Orfickie wątki w poezji Krzysztofa Karaska, „Colloquia Litteraria” 2015, nr 2.

Wolność maszerowania, wolność wiersza [w:] Pośród nas : twórcy gdańscy i pomorscy : rozmowy niedokończone, cz. I, red. G. i F. Tomaszewscy oraz M. i S. Modrzewscy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.

Historia i wyłączność. O wierszu „Dlaczego nas”? Juliana Kornhausera, [w;] Rzeczy do nazwania : wokół Kornhausera, red. A. Gleń, J. Kornhauser, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury Animacji Kultury, Poznań 2016.

Testament Nowej Fali, czyli o dyskusji na temat Czarodziejskiej góry raz jeszcze, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” vol. 15, 2017.

W cieniu Bim Bomu : kształtowanie się gdańskiego środowiska poetyckiego (1954-1960), [w:] Gdańsk 1945-1960 : materiały, studia, szkice, t. 1, red. E. Kizik, M. Golon, Gdańsk-Warszawa 2017.

Gdańsk alternatywny w prozie wspomnieniowej Pawła Konja Konnaka [w:] O Gdańsku literackim 1945-2015 : Archeologie miejsca, palimpsesty historii, red. J. Mosakowski, B. Dąbrowski, R. Młynarczyk, A. Nowaczewski, Gdańsk 2018.

Wilga, więc deszcz. Wokół jednego wiersza Kazimierza Nowosielskiego, [w:] Pośród nas II : twórcy pomorscy i gdańscy : rozmowy niedokończone, red. G.F. Tomaszewscy i M. S. Modrzewscy, Wyd. UG, Gdańsk 2018.

Poezja czy gest? Obok wierszy Ireneusza Iredyńskiego, [w:] re: Iredyński, red. Z. Majchrowski, M.Wroniszewski, Warszawa 2018. 

Od dziecka do nicości: o poezji Krzysztofa Kuczkowskiego, [w:] Sopot w literaturze: literatura w Sopocie, red. J. Mosakowski, A. Nowaczewski, S. Pavlenko, R. Młynarczyk, Gdańsk 2019.

Zmierzch paradygmatu czy upadek „państwa literatury”, [w:] Pomiędzy nacjonalizmem a federalizmem: literatura, religia, naród, red. T. Garbol, Lublin 2019.

Codzienność wsi po transformacji („Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka i „Rodzina Jołtyszewów” Romana Senczina) , „Przegląd Rusycystyczny”, 2020, nr 2.

Czarnogóra Andrzeja Stasiuka, „Roczniki Humanistyczne”, vol. 68, 2020.